Veštenie z krištálovej gule je skôr pre profesionálov, ale v tomto prípade ide skôr o “educated guess”. V rámci Slovenskej histórie už máme skúsenosti s privatizačným rozkrádaním, ako aj s manipuláciou finančného sektora, či tunelovania Eurofondov. Vždy však o to, že jednotlivec, či spoločnosť zahraničného pôvodu získa kontrolu nad kľúčovým odvetvím našej krajiny. Prípadne obrovský jednorázový kapitál zo štátneho rozpočtu.

 

Na Slovensku siete bánk, potravín, regulovaných odvetví či mobilných operátorov už roky spravujú zahraničné korporácie a nie len prostredníctvom zisku z tržieb našich občanov berú peniaze z nášho obehu, ale aj využívajú priame napojenie na štátny rozpočet. Tento druh napojenia, má zvláštne názvy, ako investičný stimul, dotácia, daňové prázdniny, či eurofondy. Už máme len minimum odvetví v SR, ktoré relatívne dobre môžu pomôcť v prípade ťažkej krízy udržať peniaze na Slovensku. Patria sem hotely, bistrá, reštaurácie, kaderníci, kúpaliská, kozmetika, fitness centrá, solária, manikúry/pedikúry či mnoho ďalších malých prevádzok, ktoré nemajú sieťový charakter, alebo ich vlastníkom je 100% slovenský občan.

COVID-19 a rozhodnutia vlády SR dnes ale vytvárajú absolútne ideálne podmienky na vstup zahraničných podnikateľov do tohto segmentu. Priam sa natíska predstava, že to je úmysel. Ideálne nastavený trh úplne oslabených gastro prevádzok, hoteliérov so športoviskami je nádherná kombinácia na rentabilný vstup silnej konkurencie z vonku, podporená nejakým investičným stimulom/kompenzáciou COVID-19, napojeným na rekreačné a športové poukazy s možnosťou čerpania najviac nevyužitých eurofondov na regionálny rozvoj a turizmus. Keď k tomu pripočítame možnosť aktívnej osvety štátu v čase po korone sústredenej na podporu prevádzok na Slovensku a samozrejme zdravý životný štýl, majú všetko.

Bohužiaľ pri tomto scenári zanikne aj to posledné čo máme, rovnako, ako to boli malé predajne potravín v rokoch 1998-2010. Je to ekonomika veľkých chlapcov, kde napojenie sa na štátne subvencie prostredníctvom silného vplyvu je súčasťou biznis-plánu. Aj keď sa to nezdá, ale naše malé prevádzky držia peniaze na Slovensku a ekonómovia to volajú vnútorná spotreba. Čím má štát väčšiu vnútornú spotrebu, tým je bohatší, silnejší a nezávislejší.

Slovensko je otvorená ekonomika, do prevažnej miery závislá od zahraničia. Je nutné sa spojiť, podporiť sa navzájom a ísť do cielených opatrení. Alebo sa do 5-10 rokov definitívne vzdať možnosti rozhodovania o svojej krajine.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml


Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon image/svg+xml
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon image/svg+xml

Služby pre verejnú hygiénu obyvateľstva vs Eurofondy a príjmy zo štátu

Veštenie z krištálovej gule je skôr pre profesionálov, ale v tomto prípade ide skôr o “educated guess”. V rámci Slovenskej histórie už máme skúsenosti s privatizačným rozkrádaním, ako aj s manipuláciou finančného sektora, či tunelovania Eurofondov. Vždy však o to, že jednotlivec, či spoločnosť zahraničného pôvodu získa kontrolu nad kľúčovým odvetvím našej krajiny.Pokračovanie článku

UFCS – Trochu ostrejšie

V rámci celého sveta je šíriaca sa pandémia, čo vidí absolútne každý. V dnešných dňoch, však už nejde len o pandémiu, ale aj schopnosť prežiť v podmienkach, ktoré nám nastavila vláda. Dnešný stav je odvolávajúc sa na premiéra, že ekonomika SR ide na 70%. Čo to ale v praxi znamená?!Pokračovanie článku

Článok k osudom ľudí – DEVASTÁCIA FITNESS CENTIER 1. diel

Ako odpovedali na naše otázky majitelia Fitness Centier naprieč Slovenskom? V prvej trojici sa zastavíme vo Zvolene, Vajnoroch a Púchove.Pokračovanie článku